Berenreiter David, Mgr.

Berenreiter David, Mgr.
E-mail: berenreiter@ddmpraha.cz
Telefon: 222 333 815, 777 706 698
Mgr. David Berenreiter

Kytarista, muzikant, speciální pedagog a učitel hudby je zástupcem ředitele DDM hl. m Prahy a vede Karlínské Spektrum. Studoval oftalmopedii, etopedii a hudbu na Pedagogické fakultě UK v Praze. Od útlého věku se věnoval a stále věnuje hře na různé hudební nástroje, zejména na ty, které mají struny a klávesy.

Je propagátorem myšlenky, že talent je sice dobrá věc, nikoli však nutná k tomu, aby se kdokoliv naučil hrát na hudební nástroj. Hudba je tu zkrátka pro všechny, a tak hudební oddělení Karlínského Spektra nabízí ve svých kurzech a kroužcích individuální přístup pro všechny (děti, mládež a dospělé) bez rozdílu.

Další informace