Bezděk Libor

Bezděk Libor
E-mail: bezdek@ddmpraha.cz
Telefon: 222 333 832

Ing. Mgr. Libor Bezděk

V sedmi letech začal navštěvovat kroužek atletiky na Stadionu mládeže DDM hl. m. Prahy (Kotlářku). Od střední školy, kdy sám přestal s aktivní závodní činností, pomáhal s dětmi jako instruktor a od roku 1988 po celou dobu studií na vysokých školách vedl malé atlety. Mezi roky 1996-9, po tříleté pauze v zájmovém vzdělávání, kdy mj. vyučoval na gymnáziu zeměpis a matematiku, se od 1. 7. 1999 stal ředitelem DDM hl. m. Prahy, kde působí dodnes.

Je zároveň:

  • předsedou Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR (SPDDM), což je profesní asociace téměř všech DDM u nás
  • členem prezídia Evropské asociace zařízení pro neformální vzdělávání dětí a mládeže (EAICY), která sdružuje podobná zařízení napříč Evropou,
  • členem Komory mládeže a Rady pro zájmové vzdělávání (poradní orgány MŠMT).

Po téměř 20 letech vedení mladších žáků se nyní v přímé práci s dětmi věnuje atletické přípravce (1. a 2. třída ZŠ), Pohybovému slabikáři předškoláků. Pro tuto věkovou kategorii organizuje a vede zimní i letní tábory.

Další informace