Nová Iveta

Nová Iveta
E-mail: nova@ddmpraha.cz
Telefon: 222 333 806, 777 751 706, 777 706 591

Mgr. Iveta Nová

zástupce ředitele DDM hl. m. Prahy pro Klub Klamovka

Pedagogice volného času se věnuje dlouhodobě. Více než 25 let jezdí na tábory jako oddílová či hlavní vedoucí, na lyžařské pobyty jako instruktorka lyžování a zdravotnice. V Klubu Klamovka působí od roku 2009. Před příchodem do DDM hl. m. Prahy pracovala 20 let jako učitelka českého jazyka a společenských věd na základní škole. V Klubu Klamovka vede kroužky doprovodné kytary a zdravotnický kroužek, během roku pořádá několik táborů. Věnuje se i vzdělávání pedagogických pracovníků - je lektorkou kurzu hlavních vedoucích a doplňujícího pedagogického studia.

Další informace