POPRASK

Pohár pražských škol – zkráceně POPRASK - je soubor sportovních soutěží:

a) pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
b) pro střední školy

 Soutěže pro základní a střední školy jsou dvojího druhu:

1) Postupové soutěže: školní sportovní soutěže typu B – vyhlašované MŠMT a řízené AŠSK ČR (Asociací školních sportovních klubů České republiky) nebo soutěže typu C – jejich garantem jsou obvykle sportovní svazy. Soutěže se řídí pokyny vydanými v materiálu „Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR“. www.assk.cz

2) Nepostupové soutěže: jsou vyhlašovány obvodními domy dětí a mládeže a končí obvykle v krajském (pražském) kole. Řídí se pokyny vydanými příslušným domem dětí a mládeže.
Pokyny jsou přístupné v příslušné sekci.


Do soutěží se střední školy hlásí předběžnou přihláškou v září a v průběhu roku potvrzují účast v konkrétních závodech či turnajích. Základní školy přihlásí předběžně do soutěží typu B obvodní domy dětí a mládeže, školy pak potvrzují svoji účast na konkrétních závodech či turnajích. Do soutěží základních škol, ve kterých neprobíhají obvodní kola, se školy hlásí předběžně v září a pak potvrzují účast zasláním návratky na konkrétní závod či turnaj dle pokynů pořadatele.